Mgr. Eva Kašpárková

Diplomová práce

Genderové kategorie a jejich souvislost s osobnostními charakteristikami: analýza fiktivní žádosti o zaměstnání

Gender categories and their relation to personality characteristics: analysis fictitious applications for employment
Anotace:
Cílem práce bylo zmapovat výskyt genderových kategorií v oblasti zaměstnání a osobnostních charakteristik a odhalit souvislost s osobnostními rysy podle pětifaktorového modelu osobnosti. Genderové kategorie jsme vytvořili na základě obsahové analýzy fiktivních motivačních dopisů. Výzkumný soubor tvořilo celkem 243 respondentů ve věkovém rozmezí 16-84 let. Výsledky ukázaly preferenci genderově typického …více
Abstract:
The aim of the thesis is to map out the occurrence of gender categories in the area of employment and personality characteristics and to reveal the connection with personality traits according to the five-factor model of personality. The gender categories were created based on content analysis of fictitious motivation letters. The survey consisted of 243 respondents aged 16-84. The results showed a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta