Bc. Sabina Klimešová

Bachelor's thesis

Specifické poruchy učení u žáků základní školy

Specific learning disabilities of the elementary pupils
Abstract:
Specifické poruchy učení (SPU) jsou v dnešní době velmi sledovanou tématikou, která se dotýká celé řady žáků. V dřívějších dobách nebyla poruchám učení věnována taková pozornost jako v posledních několika letech. Pro obsáhlost výše zmíněné problematiky je tato bakalářská práce zaměřena okrajově na jednotlivé druhy poruch učení se zaměřením na dyslexii. Úvodní část práce popisuje historii, příčiny, …more
Abstract:
Nowadays, the specific learning disabilities are widely favourite subject matter which could be a problem of many pupils. In the past this field of study wasn’t spread as much as it has been recently. This bachelor thesis deals with dyslexia in the first place; the other disabilities are mentioned in minor because this topic is too huge. In the introduction, the history, reasons, signs, diagnosis, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
  • Reader: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta