Bc. Marie Kosmáková

Bakalářská práce

Strategie a metody reedukace dyslexie v zahraničí

Strategies and methods in reeducasion of dyslexia in foreing countries
Anotace:
Bakalářská práce na téma Strategie a metody reedukace dyslexie v zahraničí je v teoretické části zaměřena na základní problematiku specifických poruch učení. Cílem práce je zkoumání přístupu k reedukaci dyslexie v zahraničí, konkrétně ve Spojených státech amerických a porovnat používané metody s metodami, které se užívají v České Republice zahraničí.
Abstract:
Bachelor work on the subject of Strategies and methods of remedy of dyslexia in foreign countries in theory part focuses on basic problems of specific learning disabilities. Purpose of this work is to study approach to remedy of dyslexia in foreign countries and compare used methods with methods used in the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2008
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta