Markéta Veignerová

Bakalářská práce

Příčiny poruch chování

Reasons of Behaviour Disorders
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala problematikou poruch chování a jejich příčinami v prostředí konkrétního dětského domova. Vycházela ze studia odborné literatury a její komparace. Jejím cílem bylo zjistit nejčetnější typy poruch chování u dětí v dětském domově a jejich příčiny. Míra dosažení cíle byla naplněna. Práci tvořily dvě stěžejní části. Teoretická část pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů …více
Abstract:
Bachelor Thesis deals with reasons of behaviour disorder in particular children home. The Thesis used and compared vocational literature. The aim was to find out the most frequent types, causes and reasons of behaviour disorder in particular children home. Most contents were achieved. The B. Thesis was comprised of two important parts. Theoretical part processed the vocational resources and described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2012
Zveřejnit od: 26. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Veignerová, Markéta. Příčiny poruch chování. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN