Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D.

Doctoral thesis

Mlčenlivost daňového poradce

Confidentiality of tax adviser
Anotácia:
Disertační práce je zaměřena na problematiku mlčenlivosti daňového poradce. Profese daňového poradce se podle zákonné definice i jejího obsahu řadí mezi profese právní a povinnost mlčenlivosti tak patří mezi jednu ze základních povinností daňového poradce. Po úvodním shrnutí definice a účelu institutu mlčenlivosti v práci rozebírám nastavení povinnosti mlčenlivosti daňového poradce podle české právní …viac
Abstract:
This doctoral thesis focuses on the confidentiality obligation of tax advisers. Under the Czech law, the profession of a tax adviser is established as one of the legal professions. This is reflected in the statutory definition of the profession and the setting of tax advisers’ rights and responsibilities which include the confidentiality obligation. The summary of the definition and the purpose of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2016
  • Vedúci: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Hana Marková, CSc., JUDr. Zdeňka Papoušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Doctoral programme / odbor:
Theoretical Legal Sciences (4-years) / Financial Law and Financial Science