Bc. Stanislav Štěrba

Diplomová práce

Profese daňového poradce v evropském kontextu

The profession of a tax adviser in a European context
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na komparaci výkonu profese daňového poradce v České republice a vybraných zemích eurozóny. Výsledky komparace jsou podkladem pro návrhy, které by mohly být nápomocny v budoucím rozvoji daňového poradenství v České republice.
Abstract:
Diploma thesis is focused on comparison of the profession of tax consultant in the Czech Republic and selected countries of the eurozone. The results of the comparison are the basis for suggestions that might be helpful in the future development of tax consultancyin the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Eva Vincencová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jarmila Hnilicová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management