Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D.

Disertační práce

Mlčenlivost daňového poradce

Confidentiality of tax adviser
Anotace:
Disertační práce je zaměřena na problematiku mlčenlivosti daňového poradce. Profese daňového poradce se podle zákonné definice i jejího obsahu řadí mezi profese právní a povinnost mlčenlivosti tak patří mezi jednu ze základních povinností daňového poradce. Po úvodním shrnutí definice a účelu institutu mlčenlivosti v práci rozebírám nastavení povinnosti mlčenlivosti daňového poradce podle české právní …více
Abstract:
This doctoral thesis focuses on the confidentiality obligation of tax advisers. Under the Czech law, the profession of a tax adviser is established as one of the legal professions. This is reflected in the statutory definition of the profession and the setting of tax advisers’ rights and responsibilities which include the confidentiality obligation. The summary of the definition and the purpose of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Hana Marková, CSc., JUDr. Zdeňka Papoušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Finanční právo a finanční vědy