Adam Felcman

Master's thesis

Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo simulace

Value at Risk: Historical simulation, variance covariance method and Monte Carlo
Abstract:
Diplomová práce na téma "Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo" má za cíl spočítat riziko, které plyne z držení reálného portfolia. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol: teoretické a praktické kapitoly. První kapitola se zaměřuje na teoretický základ VaR a conditional VaR, kde jsou popsány výhody i nevýhody použití metody. Navíc jsou teoreticky rozebrány …more
Abstract:
The diploma thesis "Value at Risk: Historical simulation, variance covariance method and Monte Carlo" aims to value the risk which real bond portfolio bears. The thesis is decomposed into two major chapters: Theoretical and Practical chapters. The first one speaks about VaR and conditional VaR theory including their advantages and disadvantages. Moreover, there are described three basic methods to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 2. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2012
  • Supervisor: Jiří Málek
  • Reader: Bohumil Stádník

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33683