Bc. Martina Houšková

Diplomová práce

Finanční limity a volební kampaně ve vybraných evropských zemích

Financial limits and election campaigns in chosen european countries
Anotace:
Práce si klade za cíl představit oblast finančních limitů na volební kampaně a dary stranám, které představují specifickou oblast v diskusi o financování politických stran. Práce se primárně zaměřuje na představení nového systému financování stran v českém prostředí. Představení nových pravidel pro financování volebních kampaní v ČR je doplněno zkušenostmi z vybraných evropských zemí (Velká Británie …více
Abstract:
The goal of the thesis is to introduce the area of a financial limitation of election campaigns and private contributions, which represent a specific area in discussion about the political parties' funding. The thesis primarily focuses on an introduction of new political parties' funding system in the Czech Republic. The introduction of new rules for the election campaigns funding in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií