Ing. Roman Švec

Diplomová práce

Vývoj podílu členských příspěvků a darů na financování vybraných politických stran a hnutí mezi lety 1998-2013

Development of the share of membership fees and donations on funding of selected political parties and movements between years 1998-2013
Anotace:
Financování politických stran a hnutí se stalo důležitým aspektem politického života. Strany mohou získávat peníze různými způsoby, nicméně hlavní pozornost v této diplomové práci je věnována darům a členským příspěvkům. Oba dva tyto typy financování byly již několikrát zkoumány, nikoliv však z pohledu samotných politiků. Zkoumal jsem dary přijaté od členů Parlamentu a krajských politiků a zabýval …více
Abstract:
The financing of political parties and movements has become an important aspect of political life. Parties can raise money by different means but the focus of this diploma thesis is on donations and membership fees. Both of these have already been researched various times but not from the perspective of politicians. I have examined donations by Members of Czech Parliament and Regional politicians and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta