Pavel CHECHELSKÝ

Bakalářská práce

The mixing of British and American English by Czech students of English and the impact of free-time activities on their use of English

The mixing of British and American English by Czech students of English and the impact of free-time activities on their use of English
Abstract:
This thesis focuses on the differences between British and American English and on the way these two varieties are used by Czech students of English. While the theoretical part deals with particular differences between the two dialects in individual language areas, the analytical part studies to what extent the Czech students of English mix the two English alternatives, and the impact of their free …více
Abstract:
Tato práce pojednává o přístupu českých studentů k rozdílům mezi britskou a americkou angličtinou. Zatímco teoretická část této práce popisuje rozdíly mezi těmito dvěma dialekty v jednotlivých jazykových rovinách, analýza zkoumá úroveň míšení těchto variant mezi českými studenty a také mimoškolní aktivity studentů, které míšení ovlivňují. Výsledek byl dosažen provedením kvalitativního výzkumu na střední …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dominika Kováčová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHECHELSKÝ, Pavel. The mixing of British and American English by Czech students of English and the impact of free-time activities on their use of English. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta