Mgr. Martina Schlesingerová

Bakalářská práce

Interakce mezi rodičem a dítětem s ADHD při společné činnosti

Interaction between parent and child with ADHD in collective aktivity
Anotace:
Práce se zabývá interakcí mezi rodičem a dítětem s ADHD při společné činnosti. V teoretické části je představen syndrom ADHD s důrazem na sekundárně vzniklé problémy v sociální oblasti a dále jsou tu ukázány některé z možností intervence. Praktická část vychází převážně z videotréninku interakcí. Cílem praktické části bylo popsat průběh interakce a identifikovat pozitivní interakci podporující a ztěžující …více
Abstract:
The work inquires into interaction between parent and child with ADHD in collective activity. The syndrome ADHD with accent to the secondary problems in the social area and some possibilities of intervention is introduced in the theoretical part. The empirical part predominantly proceeds from the video-home-training. The goals of the empirical part are the description of interaction process and to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií