Bc. Magdalena SOUKUPOVÁ

Diplomová práce

Cisterciácké kláštery v jižních Čechách - Vyšší Brod a Zlatá Koruna.

Cistercian monasteries in South Bohemia - Vyšší Brod a Zlatá Koruna.
Anotace:
Tato práce pojednává o cisterciáckých klášterech v jižních Čechách, kterými jsou Zlatá Koruna a Vyšší Brod a jejich historickém vývoji. Oba tyto kláštery byly založeny na počátku 13. století. Ač se jednalo o kláštery stejného řádu, nepotkal je stejný osud. Zlatá Koruna, jakožto královský klášter, byla mnohokrát zničena. Vyšebrodský klášter, díky silnému rodu Rožmberků, měl větší štěstí a cisterciácký …více
Abstract:
This work deals with Cistercian monasteries in south of the Czech Republic, which are called Zlatá Koruna and Vyšší Brod. It includes their historical progress. The monasteries were founded at the beginning of the 13th century. Although they came from the same Order of the Cistercian, they had not had the same destiny. The Zlatá Koruna, royal monastery, was destroyed many times. The Vyšší Brod monastery …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUKUPOVÁ, Magdalena. Cisterciácké kláštery v jižních Čechách - Vyšší Brod a Zlatá Koruna.. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/