Dagmar KOLOMAZNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Vstup dítěte do mateřské školy a jeho připravenost z rodiny.

The child´s entry into the kindergarten and it´s preparedness from family.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá způsoby výchovy a vzdělávání dětí v rodině před vstupem do mateřské školy. Zaměřena je zejména na činnosti, které by dítě mělo zvládat při přechodu z rodinného prostředí do předškolního zařízení. Teoretická část se věnuje rodině, vývojovým obdobím dítěte před vstupem do mateřské školy. Popisuje předškolní zařízení a roli pedagoga v mateřské škole. V praktické části byl proveden …více
Abstract:
This bachelor thesis looks at ways of bringing up and educating children in the family before starting kindergarten. It focuses in particular on the activities that a child should master during transition from family environment to a pre-school establishment. The theoretical section covers family, developmental stages of a child prior to entering kindergarten. It also describes the pre-school environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2016
Zveřejnit od: 11. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLOMAZNÍKOVÁ, Dagmar. Vstup dítěte do mateřské školy a jeho připravenost z rodiny.. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2do3k4 2do3k4/2
11. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
11. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.