Chi Jian

Bakalářská práce

Financial Analysis of ARMATURY Group

Financial Analysis of ARMATURY Group
Anotace:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the financial situation of Armatury Group during the period from 2012 to 2016. In this bachelor thesis, common-size analysis, financial ratio analysis and Dupont analysis are used. The thesis is divided into 5 chapters. The first chapter is introduction of the thesis. In chapter 2, illustrating financial analysis methodologies including financial statements …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the financial situation of Armatury Group during the period from 2012 to 2016. In this bachelor thesis, common-size analysis, financial ratio analysis and Dupont analysis are used. The thesis is divided into 5 chapters. The first chapter is introduction of the thesis. In chapter 2, illustrating financial analysis methodologies including financial statements …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Aleš Kresta
  • Oponent: Jiří Bartusek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance