Bc. Rudolf Koranda

Diplomová práce

Vliv čistírny odpadních vod v obci Kojčice na kvalitu vody v recipientu

Effect of the wastewater treatment plant in the village of Kojčice on the quality of water in the recipient.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vliv čistírny odpadních vod na kvalitu vody v recipientu. Monitoring byl prováděn na třech lokalitách v období březen 2020 – únor 2021. V týdenním intervalu byly sledovány tyto ukazatele: teplota, pH a konduktivita. Bylo provedeno pět odběrů vody ze všech lokalit. Vzorky vody byly vyhodnoceny v laboratoři Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the effect of a wastewater treatment plant on the water quality in the recipient. Monitoring was conducted in three localities from March of 2020 to February of 2021. The following measurements were checked in a weekly interval: temperature, pH and conductivity. There was total of five water samples from each of the localities. Samples were analysed in the laboratory of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
  • Oponent: Jiří Heteša, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta