Bc. Hoa Thi Tran

Master's thesis

Application of price discrimination methods to increase firm's profit

Application of price discrimination methods to increase firm’s profit
Abstract:
Cenová diskriminace je praktika účtování poplatků různým zákazníkům za stejný produkt za různé ceny. Tato diplomová práce se bude zabývat výzkumem cenové diskriminace a jejích metod zvyšování zisků podniků. Práce také studuje právní aspekty související s cenovou diskriminací a jakým způsobem mohou společnosti efektivně a legálně praktikovat cenovou diskriminaci. Příklady aplikace metod cenové diskriminace …more
Abstract:
Price discrimination is the practice of charging different customers for the same product at different prices. This diploma thesis will delve into the research of price discrimination and its methods in increasing the profits of enterprises. The thesis also studies the legal aspects related to price discrimination and how companies can effectively and legally practice price discrimination. The examples …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 7. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2021
  • Supervisor: Ing. Petr Mach, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eva Kostikov, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Economics and Management