Bc. Veronika Frydrychová

Diplomová práce

Cenové diskriminace v ČR

Price discriminations in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce se v teoretické části zabývá způsobem vytváření cenové strategie, kdy blíže určuje jednotlivé kroky, na které by se firma měla zaměřit a pokračuje analýzou cenových diskriminací. Teoretická část je zakončena rozborem legislativy upravující cenovou diskriminaci. V praktické části této práce jsou uvedeny konkrétní příklady cenových diskriminací, jako diskriminace třetího stupně v oblasti věrnostních …více
Abstract:
This work in theoretical part describes the way of creating a pricing strategy, which specifies the individual steps that the company should focus on and continues with the analysis of price diskrimination. The theoretical part concludes an analysis of the legislation of price discrimination. The practical part describes specific examples of price discrimination, such as third-degree price discrimination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Frydrychová, Veronika. Cenové diskriminace v ČR. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku