Bc. Adam Midlik

Diplomová práce

Studium metabolismu benzofenantridinových alkaloidů

Study on metabolism of benzophenanthridine alkaloids
Abstract:
This work is focused on study of the reactions of phase I biotransformation of benzo[c]phenanthridine alkaloids by rat microsomal fraction. Firstly the behavior of this system is verified using sanguinarine and chelerythrine, whose metabolism has been described in literature. Then the metabolites of the minor alkaloids (chelirubine, chelilutine, sanguirubine, sanguilutine, and macarpine) are produced …více
Abstract:
Tato práce je zaměřena na studium reakcí první fáze biotransformace benzo[c]fenantridinových alkaloidů pomocí systému potkaní mikrosomální frakce. Nejdříve je ověřena funkčnost systému pomocí sanguinarinu a chelerytrinu, jejichž metabolismus je detailně popsán v literatuře. Dále jsou produkovány a identifikovány metabolity minoritních alkaloidů (chelirubinu, chelilutinu, sanguirubinu, sanguilutinu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta