Bc. Veronika Papoušková

Diplomová práce

Rehabilitace pacientů mužů s cévní mozkovou příhodou: hodnocení disability

Rehabilitation of male patients with stroke: assessment of disability
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu rehabilitační léčby na disabilitu u pacientů mužů po cévní mozkové příhodě hospitalizovaných na Doléčovacím a rehabilitačním oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v průměrné délce 71 dní (SD ± 29,97). V rámci vybraného souboru bylo vyšetřeno 26 pacientů s průměrným věkem 71,6 let (SD ± 11,1). Jako prostředek vyšetření byl použit FIM test (Functional …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of the impact of rehabilitation treatment on disability for male patients after a stroke hospitalized at the After-care and rehabilitation department at the University Hospital of St. Anna in Brno. The average length of treatment was 71 days (SD ± 29.97). Within the selected file were examined 26 patients with a mean age of 71.6 years (SD ± 11.1). For testing were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Bártlová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Petr Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta