Bc. Lucie Šupolíková

Diplomová práce

Ischemická cévní mozková příhoda

The ischemic stroke
Anotace:
Ischemická cévní mozková příhoda je v dnešní době jedním z nejčastějších onemocnění. Velmi často způsobuje úmrtí, nebo invaliditu. Standardní trombolytická láčba není dostatečně účinná, příčiny přitom nejsou známy. Z toho důvodu jsou vyvíjeny nové způsoby výzkumu. Významným nástrojem jsou in vitro modely.
Abstract:
Ischemic stroke is one of the leading diseases nowadays. It is very frequent cause of mortality or disability. Standard thrombolytic therapy has low efficacy and the causes are unknown. Therefore the new research possibilities are searching for. In vitro models are important scientific tool.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Vítečková Wünschová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Víteček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta