MgA. Vítězslav Charvát

Diplomová práce

Využití marketingové komunikace v kulturním/hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Use of marketing communication in the cultural / music project funded through crowdfunding
Anotace:
Tato práce si klade za cíl zmapovat současný stav crowdfundingu u nás i v zahraničí, jakožto fenoménu dnešní doby v oblasti financování kulturních i nekulturních projektů, s fokusací na hudební projekty a především jejich marketingovou komunikaci směrem k potenciálním dárcům. V první části se věnuje samotnému pojmu crowdfundingu, jeho historii, fungování a české legislativě. V části druhé jsou vyzkoumány …více
Abstract:
The thesis aims to record the current state of crowfunding in the Czech Republic and abroad, as it has become a phenomenon in financing of cultural as well as non-cultural projects. The focus was taken on music projects and especially their marketing communication with potential donors. The first part concentrates on the term of crowfunding itself, its history, functioning and the Czech legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MgA. Blanka Chládková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/zl60p/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství