Lucie LÍPOVÁ

Bachelor's thesis

Využití vnitřního výnosového procenta a čisté současné hodnoty pro kvalifikovaná finanční rozhodnutí v podniku.

The usage of internal rate of return and net present value figures in qualified financial decision making by a company
Abstract:
Na základě podkladů poskytnutých firmou Setuza a.s. jsem vnitřním výnosovým procentem a čistou současnou hodnotou zhodnotila investiční projekt a určila klíčové faktory ovlivňující rentabilitu projektu. Vývoj klíčových proměnných t.j. ceny výsledného produktu a ceny výchozí suroviny, je v roce 2008 vlivem celkového stavu ekonomiky nepříznivý.
Abstract:
After reviewing data provided by Setuza a.s. I have valued the project by internal rate of return and net present value, and pointed out key factors that have a direct effect on the profitability. Due to the overall economic situation the progress of the key factors i.e. market price and cost of raw material is unpropitious.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2008
  • Supervisor: doc. Ing. Vomáčková Helena

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/