Mgr. Lucie Švecová

Master's thesis

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana

Fundamental Human Rights and Liberties and procedural Protection
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá základními lidskými právy a svobodami a jejich procesní ochranou. Nejprve popisuje vznik lidských práv a jejich hlavní koncepce. Potom jsou představeny významné lidskoprávní dokumenty. Další části se věnují adresátům a nositelům základních lidských práv, klasifikaci těchto práv a možnostem jejich omezení. Pozornost je zaměřena na právo na život a na právo na spravedlivý …more
Abstract:
This thesis deals with the fundamental human rights and liberties and their procedural protection. At first it describes the creation of human rights and their main conceptions. Then important human rights documents are presented. Next parts attend to recipients and holders of fundamental human rights, the classification of these rights and possibilities of their restriction. Attention is paid to the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2011
  • Supervisor: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta