Dominik Wünsch

Master's thesis

Content marketing

Content Marketing
Abstract:
Tato práce se zabývá tvorbou content, resp. obsahového marketing coby moderního komunikačního nástroje, který v případě své efektivní podoby může subjektům pomoci poskytovat přidanou hodnotu zákazníkům nad rámec klasického prodeje produktů či služeb. Práce zároveň zohledňuje nejnovější trendy a ukazuje je na praktických případových studiích.
Abstract:
This thesis describes the use of content marketing and its creation as an modern tool of communication, which can help people to provide added value to customers beyond the classic sales of products or services. The thesis also takes into account the latest trends and demonstrates them in practical examples.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2018
  • Supervisor: Markéta Kubálková
  • Reader: Ivana Topolová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71750