MgA. Karla Koutná

Diplomová práce

Motiv jako pracovní stimul ve vyučovací hodině pro elementární ročníky na základní umělecké škole

Theme as a work incentive during school lessons for elementary grades at the primary art school
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na výuku šesti – až sedmiletých žáků ve vzdělávacím systému ZUŠ. První část popisuje jejich fyzický a duševní vývoj. Na těchto dvou hlavních faktorech závisí nejen vyučování, ale i plnění učebních osnov ZUŠ. Dále se věnuje socializaci dítěte, vysvětlení struktury vyučovací hodiny a pojmu motivace. Druhá část práce je autorským projektem. Obsahuje zpracované vyučovací hodiny …více
Abstract:
This thesis is focused on teaching six- or seven-year-old pupils in the education system of elementary art school. The first part describes their physical and mental development. On these two main factors depends not only teaching, but also fulfillment of elementary art school curricula. It also discusses the socialization of children, explanation of the structure of the lesson and the concept of motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jarmila Vondrová
  • Oponent: Mgr. Jana Lepoldová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/evtnv/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Taneční umění / Taneční pedagogika