Theses 

Vliv médií na děti mladšího školního věku – Mgr. Markéta Machovcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Mgr. Markéta Machovcová

Diplomová práce

Vliv médií na děti mladšího školního věku

Media Influence on Primary School Children

Anotace: Diplomová práce „Vliv médií na děti mladšího školního věku“ se zabývá vlivem médií na žáky pátého ročníku základních škol. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část vymezuje pojmy média a jejich pozitivní a negativní vliv, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a dítě z hlediska psychologického vývoje. V části empirické byl zpracován výzkum zabývající se jednotlivými médii a jejich vlivem na žáky. Výzkum byl realizován pomocí dotazníků a ze zpracování těchto dat vyplývají nové informace, které lze využít pro další odborné studium této problematiky.

Abstract: The diploma thesis "Media Influence on Primary School Children" deals with the media's influence on fifth graders at elementary schools. The thesis consists of two parts. The theoretical part specifies terms: the media - its positive and negative influence, Framework educational program for basic education and a child from the point of view of developmental psychology. The empirical part is based on a research dealing with particular types of media and their influence on pupils. The research was done using questionnaires and the outcome of the processing is new information which can be used for further study of the issue.

Klíčová slova: dítě, média, televize, počítač, internet, sociální sítě, child, television, computer, social networks

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 12:55, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz