Veronika JUROKOVÁ

Bakalářská práce

Aplikace environmentální výchovy a vzdělávání v lesní mateřské škole

The application of environmental education in the forest kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá environmentální výchovou a vzděláváním uplatňovanými v lesní mateřské škole. Nejprve pojednává o základních pojmech, historii a cílech environmentální výchovy. Dále se zaměřuje na prvky environmentální výchovy v kontextu cílů, klíčových kompetencí a vzdělávacích oblastí RVP PV. V další části je popsán koncept, historie a legislativní rámec lesní mateřské školy. V poslední …více
Abstract:
In this bachelor thesis I deal with the environmental education used in the forest kindergarten. First, deals with the basic concept, the history and the aims of environmental education. The following part of the thesis is focused on the content of environmental education in the context of the aims, the crucial competences and the educational spheres of RVP PV. In next part is described the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Šimik, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JUROKOVÁ, Veronika. Aplikace environmentální výchovy a vzdělávání v lesní mateřské škole. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta