Bc. Lucie Zíková, DiS.

Bakalářská práce

Institucionální zabezpečení a formy environmentální mimoškolní výchovy a vzdělávání

Institutional support and forms of environmental extracurricular education
Anotace:
Mezi současné závažné globální problémy je zařazována problematika ochrany životního prostředí. Znečišťování ovzduší, vod, nadměrná produkce odpadů, likvidace lesů a znehodnocování půdy, mají dopad na život v různých regionech, ale postupně jejich důsledky začínají negativně ovlivňovat život všech lidí na planetě Zemi. Ve snaze zabránit katastrofickým dopadům environmetální krize jsou realizována různá …více
Abstract:
Among the current serious global problems is the issue of environmental protection. Air and water pollution, excessive waste production, deforestation and land degradation have an impact on life in various regions, but gradually their consequences are beginning to negatively affect the lives of all people on planet Earth. In an effort to prevent the catastrophic effects of the environmental crisis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní