Bc. Radmila DOBRÁ

Diplomová práce

Identifikace entit v textech

Named Entity Identification
Anotace:
Tato práce poskytuje stručný úvod do rozpoznávání pojmenovaných entit a popisuje používané přístupy. Práce prezentuje používané učící metody rozpoznávání pojmenovaných entit a přístupy používané pro rozpoznávání víceslovných entit. Součástí práce stručný přehled nástrojů sématnické analýzy. V rámci práce jsou představeny kroky, které jsou potřebné pro rozpoznávání pojmenovaných entit. Práce se zaměřuje …více
Abstract:
This master thesis provides a brief introduction to the named entity recognition and it describes the used approaches. It presents a machine learning methods overview and the approaches used for compound entity identification. Part of this thesis is a brief semantic analysis tools overview. In this thesis there are presented some steps needed for named entity recognition, it is focused on Czech language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011
Identifikátor: 39240

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Král, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOBRÁ, Radmila. Identifikace entit v textech. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství