Ing. Michal KONKOL

Disertační práce

Rozpoznávání pojmenovaných entit

Named Entity Recognition
Abstract:
Automatická extrakce důležitých informací z textových dokumentů má kořeny už v počátcích oboru zpracování textu v přirozeném jazyce. Její důležitost rychle roste s rozvojem webu, novin v elektronické podobě, sociálních médií, blogování apod. Množství dostupných informací je obrovské a jejich automatické zpracování začíná být velmi důležité. Rozpoznávání pojmenovaných entit je základní podúlohou extrakce …více
Abstract:
The idea of automatic extraction of important information from text documents comes from the time of first steps in the natural language processing. Its importance rapidly grows with the rise of the digital news, social media, blogging, etc. The amount of information is overwhelming and information extraction can help to manage it. Named entity recognition is a critical subtask of information extraction …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONKOL, Michal. Rozpoznávání pojmenovaných entit. Plzeň, 2015. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Doktorský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika a výpočetní technika