Theses 

Ochrana před diskriminaci (z důvodu věku, pohlaví, etnika) v praxi soc. zabezpečení v ČR – Bc. Miroslava Tlačbabová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo sociálního zabezpečení

Bc. Miroslava Tlačbabová

Bakalářská práce

Ochrana před diskriminaci (z důvodu věku, pohlaví, etnika) v praxi soc. zabezpečení v ČR

The Protection Against Discrimination in The Practice of Social Security in The Czech Republic

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na zákonnou úpravu ochrany před diskriminací z důvodu pohlaví v praxi sociálního zabezpečení. Cílem práce je podat ucelený pohled na zákaz diskriminace na základě pohlaví, a to konkrétně v oblasti sociálního zabezpečení, a na jeho použití při řešení konkrétních případů v praxi.

Abstract: This bachelor thesis focuses to analyze the legal protection against sex discrimination in social security law practice. The aim of the bachelor work is to give a comprehensive view of the prohibition of discrimination based on sex, and specifically discrimination in the field of social security, and its use in solving specific cases in practice.

Klíčová slova: Discrimination, social security, anti-discrimination law, the principle of equality, the Ombudsman, gender, právní úprava, nerovnost pohlaví, stereotypy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:12, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz