Bc. Kateřina KRENŽELOKOVÁ

Diplomová práce

Gender kontrakt v sociální práci - vliv gender stereotypů z pohledu klientů domu s pečovatelskou službou

Gender contract in social work - influence of gender stereotypes from the perspective of the clients of nursing homes
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá pojetím gender kontraktu v sociální práci a ovlivněním klientů sociálních služeb gender stereotypy. Teoretická část je rozložena do tří hlavních okruhů. První okruh se zabývá klíčovými pojmy z oblasti genderové problematiky, především vznikem gender stereotypů, gender kontraktem a vlivem socializace na jedince, jenž je součástí společnosti. Následuje kapitola, …více
Abstract:
The presented diploma work deals with interpretation of gender contract in social work and effecting on clients of social services by gender stereotypes. The theoretical part is divided into three main scopes. The first scope pursues key concepts of the gender problematic sphere, focusing on formation of the gender stereotypes, the gender contract and the influence of the socialization on an individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Schneiderová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRENŽELOKOVÁ, Kateřina. Gender kontrakt v sociální práci - vliv gender stereotypů z pohledu klientů domu s pečovatelskou službou. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta