Bc. Nela Adámková

Bakalářská práce

Divadelní hry dramaturgické dílny Národního divadla z počátku 60. let 20. století

Plays coming from the dramaturgical workshop of the National Theatre from the early 1960s
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vybraná dramata z dramaturgické dílny Národního divadla, která vznikla na počátku 60. let 20. století. Především pak na analýzu a následnou komparaci těchto děl. Přiblíží život vybraných autorů těchto tří dramat a také historický kontext vzniku a kritiky těchto děl.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on selected dramas from the dramaturgical workshop of the National Theatre from the early 1960s. Analysis of these dramas and their consequent comparison are the main focus. It describes the life of three selected authors who wrote these dramas, and includes the historical context and reviews of their pieces.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. David Kroča, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta