Theses 

Ekonom a zástupce studentského koordinátora mezinárodního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2016 – BcA. Marie Trefná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Bachelor programme / odbor:
Dramatic Arts / Theatre Management focusing on production management

BcA. Marie Trefná

Bachelor's thesis

Ekonom a zástupce studentského koordinátora mezinárodního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2016

The Financial Manager and the Deputy of the Coordinator of the International Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2016

Anotácia: Dokumentace absolventského výkonu, Ekonom a zástupce studentského koordinátora mezinárodního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2016, shrnuje všechny fáze projektu z pohledu autorky práce. Definuje výchozí situaci, cíle, popisuje činnost ekonoma festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER a zabývá se hodnocením práce na projektu.

Abstract: Documentation of graduate performance, The Financial Manager and the Deputy of the Coordinator of the International Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2016, resumes all phases of the project from the point of view of the author. It defines default situation, goals, and tasks of the Financial Manager of the festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER. In addition, it evaluates work, which was done on the project.

Kľúčové slová: rozpočet, divadlo, dotace, granty, festival, budget, theatre, contribution, grants

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedúci: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Oponent: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/b6vv3/

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 4. 2019 14:34, 16. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz