Theses 

Ekonom a zástupce studentského koordinátora mezinárodního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2016 – BcA. Marie Trefná

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Bachelor programme / field:
Dramatic Arts / Theatre Management focusing on production management

BcA. Marie Trefná

Bachelor's thesis

Ekonom a zástupce studentského koordinátora mezinárodního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2016

The Financial Manager and the Deputy of the Coordinator of the International Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2016

Abstract: Dokumentace absolventského výkonu, Ekonom a zástupce studentského koordinátora mezinárodního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2016, shrnuje všechny fáze projektu z pohledu autorky práce. Definuje výchozí situaci, cíle, popisuje činnost ekonoma festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER a zabývá se hodnocením práce na projektu.

Abstract: Documentation of graduate performance, The Financial Manager and the Deputy of the Coordinator of the International Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2016, resumes all phases of the project from the point of view of the author. It defines default situation, goals, and tasks of the Financial Manager of the festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER. In addition, it evaluates work, which was done on the project.

Keywords: rozpočet, divadlo, dotace, granty, festival, budget, theatre, contribution, grants

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Reader: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/b6vv3/

Other references 


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 12:45, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz