Michal Konečný

Bachelor's thesis

Délkové měřidlo - konstrukce a validace

Length Gauge - Construction and Validation
Abstract:
Tato práce se zabývá konstrukcí dvouosého délkového měřidla fungujícího pomocí digitál-ní indikace BC-02. Měřidlo bude sloužit pro měření při výrobě dřevěných konstrukcích o maximálních rozměrech 1 300 mm x 2 500 mm.
Abstract:
This work deals with the construction oft wo axis measuring device which will work with-digital indication BC-02. Measuring device will be used for measuring wood constructions with maximum size 1300 mm x 2 500 mm.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2015
Accessible from:: 22. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Milan Žaludek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Konečný, Michal. Délkové měřidlo - konstrukce a validace. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe