Michal Konečný

Bachelor's thesis

Délkové měřidlo - konstrukce a validace

Length Gauge - Construction and Validation
Anotácia:
Tato práce se zabývá konstrukcí dvouosého délkového měřidla fungujícího pomocí digitál-ní indikace BC-02. Měřidlo bude sloužit pro měření při výrobě dřevěných konstrukcích o maximálních rozměrech 1 300 mm x 2 500 mm.
Abstract:
This work deals with the construction oft wo axis measuring device which will work with-digital indication BC-02. Measuring device will be used for measuring wood constructions with maximum size 1300 mm x 2 500 mm.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015
Zverejniť od: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Milan Žaludek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Konečný, Michal. Délkové měřidlo - konstrukce a validace. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe