Lucie HABERLANDOVÁ

Bachelor's thesis

Charakteristika pavoučích společenstev PP Lázeňský mokřad (Ostrožská Nová Ves)

Characteristics of spider population in the natural monument Lázeňský mokřad (Ostrožská Nová Ves)
Abstract:
Arachnologický výzkum byl proveden v roce 2009. Výzkum probíhal od 1. května do 8. října (celkem 161 dní) na lokalitě Přírodní památka Lázeňský mokřad. Zkoumaná lokalita se nachází asi 1 km severně od Ostrožské Nové Vsi nedaleko Uherského Hradiště na jihovýchodě Moravy. Hlavní metodou byl sběr do zemních pastí. Bylo nasbíráno celkem 475 exemplářů pavouků, zařazených do 41 druhů a 11 čeledí. Většinu …more
Abstract:
Arachnological research was conducted in the year 2009. Research was carried out from 1st of May to 8th of October (a total 161 days) in the locality Natural monument Lázeňský mokřad. The locality under examination was situated 1 km south of the town Ostrožská Nová Ves near Uherské Hradiště in the south-east Moravia. The main method was the collection into pitfall traps. There have been collected in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2010
Accessible from:: 22. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2010
  • Supervisor: RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HABERLANDOVÁ, Lucie. Charakteristika pavoučích společenstev PP Lázeňský mokřad (Ostrožská Nová Ves). Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta