Lucie HABERLANDOVÁ

Bakalářská práce

Charakteristika pavoučích společenstev PP Lázeňský mokřad (Ostrožská Nová Ves)

Characteristics of spider population in the natural monument Lázeňský mokřad (Ostrožská Nová Ves)
Anotace:
Arachnologický výzkum byl proveden v roce 2009. Výzkum probíhal od 1. května do 8. října (celkem 161 dní) na lokalitě Přírodní památka Lázeňský mokřad. Zkoumaná lokalita se nachází asi 1 km severně od Ostrožské Nové Vsi nedaleko Uherského Hradiště na jihovýchodě Moravy. Hlavní metodou byl sběr do zemních pastí. Bylo nasbíráno celkem 475 exemplářů pavouků, zařazených do 41 druhů a 11 čeledí. Většinu …více
Abstract:
Arachnological research was conducted in the year 2009. Research was carried out from 1st of May to 8th of October (a total 161 days) in the locality Natural monument Lázeňský mokřad. The locality under examination was situated 1 km south of the town Ostrožská Nová Ves near Uherské Hradiště in the south-east Moravia. The main method was the collection into pitfall traps. There have been collected in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Zveřejnit od: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HABERLANDOVÁ, Lucie. Charakteristika pavoučích společenstev PP Lázeňský mokřad (Ostrožská Nová Ves). Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta