Bc. Markéta Strnadlová

Diplomová práce

Vliv kvality papírových obalů na stabilitu fotografického obrazu skleněných deskových negativů s želatinovou citlivou vrstvou

Influence quality of paper packaging on the stability photographic image glass plate negatives with sensitive gelatinous layer
Anotace:
V této diplomové práci se věnuji vlivu papírových obalů na stálost citlivé vrstvy želatinových negativů na skle – změna barevnosti, změna optické hustoty, během dlouhodobého uložení Pro práci byly zvoleny tři srovnávací metody. Měření souřadnic barevného prostoru CIELab, měření UV/VIS absorpčních spekter a transmisní optická hustota. U použitých papírů bylo měřeno jejich pH, vlákninové složení a redukovatelná …více
Abstract:
This thesis is focused on the effects of paper packaging to the stability of gelatin-sesitive layer of photographic negatives – color changing, density changing, during long-term storage. Three methods were chosen for this thesis. CIELab coordinates, UV/VIS absorption spektrum and transmission optical density. The pH, fibre composition and reducible sulfur were measure on used papers. The result is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta