Ing. David KLOBÁSKA

Diplomová práce

Využití metod fluorescenční spektrofotometrie, FTIR a UV VIS spektroskopie v materiálovém inženýrství

Application of fluorescence spectrophotometry, FTIR and UV VIS spectroscopy in materials engineering
Anotace:
Tato práce popisuje teoretický základ fluorescenční spektroskopie, FTIR a UV VIS spektroskopie zejména z hlediska strukturní analýzy. Byl zde vytvořen seznam nejčastějších použití uvedených metod. Největší rozsah je věnován fluorescenční spektroskopii a jejím možnostem v biochemické, biologickém a materiálovém inženýrství. Praktická část se věnuje spektrometrickým analýzám dvou materiálů: sodné soli …více
Abstract:
MSc. thesis presented describe theoretical bases of fluorescence spectroscopy, FTIR and UV VIS spectroscopy mainly from the structure analysis point of view. There was created a list of the most common application of the latter methods. The widest range is focused on fluorescence spectroscopy and its possibilities in biochemical, biological and materials engineering research. In the experimental part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2009
Identifikátor: 12568

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLOBÁSKA, David. Využití metod fluorescenční spektrofotometrie, FTIR a UV VIS spektroskopie v materiálovém inženýrství. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 05. 2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství