Mgr. David Šupej

Diplomová práce

Doktrína acte clair

The Acte Clair Doctrine
Anotace:
Tato práce se zabývá doktínou acte clair, jako výjimkou z povinnosti soudů členských států EU položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropské unie na základě článku 267, odstavce 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Práce je rozčleněna do 6 kapitol. První kapitola popisuje historii a vývoj doktríny, druhá vysvětluje její vztah k řízení o předběžné otázce. Třetí kapitola analyzuje stěžejní rozhodnutí …více
Abstract:
This thesis deals with the Acte Clair doctrine, as with the exception from the obligation imposed on the courts of the Member states of the European Union to refer for a preliminary ruling to the Court of Justice of the European Union, based on the article 267, paragraph 3 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Thesis is divided into 6 chapters. First chapter describes the history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta