Theses 

Vybrané aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti – Eliška Kühnerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Eliška Kühnerová

Bakalářská práce

Vybrané aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti

Selected aspects of the Cyber Security Act

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB) včetně navazujících a souvisejících předpisů, vyhlášek a nařízení. Cílem práce je rozbor, analýza ZKB a seznámit čtenáře s výsledky této analýzy. Dále se práce zaměřuje na kritickou infrastrukturu a proces určení kritické informační infrastruktury. V závěru práce autorka provedla analýzu implementace vybraných požadavků ZKB v telekomunikační společnosti.Přínosem práce je získání přehledu o aktuálním znění ZKB a souvisejících předpisů, vývoji kybernetické bezpečnosti na území České republiky a představení postupu určování kritické informační infrastruktury, získání přehledu o vykonané práci zaměstnanců telekomunikační společnosti v bezpečnostních rolích, zmapování praktického splnění povinností a představení implementačních postupů pro vybrané povinnosti vyplývající ze zákona.

Abstract: The bachelor thesis focuses on Law No. 181/2014 Coll. on Cyber Security (hereinafter the “CSA”) entered into force together with implementing regulations. The aim of the thesis is to analyze the CSA and to inform the reader about the results of this analysis. Furthermore, the thesis focuses on critical infrastructure and the process of identifying critical information infrastructure. At the end of the thesis the author made an analysis of the implementation of selected CSA requirements in the telecommunication company.The acquisition of the thesis is to get an overview of the current version of the CSA and related regulations, to present a procedure for determining the critical information infrastructure, to get an overview of the work performed by the employees of the telecommunication company in security roles, to map the practical fulfillment of the obligations and to introduce the implementation procedures for selected cybersecurity obligations.

Klíčová slova: zákon o kybernetické bezpečnosti, vyhláška o kybernetické bezpečnosti, bezpečnostní opatření, kybernetická bezpečnost, kritická infrastruktura

Keywords: Cybersecurity, Law No. 181/2014 Coll. on Cyber Security, Cyber Security Regulation, Critical infrastructure, Security measures

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: Petr Doucek
  • Oponent: Antonín Pavlíček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72818

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 22:59, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz