Bc. Alexander Naryshev

Bakalářská práce

Burn out syndrom a jak mu ve firemní praxi předcházet

Burnout syndrome and how to prevent its manifestation in the firm
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje syndromu vyhoření . V bakalářské práci bude řešena problematika Burn-out syndromu a jak mu ve firemní praxi předcházet. Při zpracování vybraného tématu budou shromažďovány a analyzovány dostupné informace z psychogie, psychodiagnostiky , sociologie. Teoretická část práce bude věnována původu, historii a definici syndromu z hlediska jeho příčin, příznaků, diagnózy a možností …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on burnout syndrome The thesis solves problems of burn-out syndrome and explain prevention in company in practice. During processing of the given topic will be collected and analyzed information available from psychogy and psycho-sociology. The theoretical part will be devoted to the origin, history and definition of the syndrome in terms of its causes, symptoms, diagnosis and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní