Veronika BURDÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Variabilita srdeční frekvence a duševní nemoci

The heart rate variability and mental disorders
Abstract:
Předložená bakalářská práce se zabývá variabilitou srdeční frekvence a duševními poruchami, zejména úzkostí a depresí, závislostí na psychoaktivních látkách, posttraumatickou stresovou poruchou a hyperkinetickou poruchou. Tyto poruchy jsou charakterizovány a zasazeny do kontextu variability srdeční frekvence, která je podrobněji vysvětlena. Zmíněny jsou jak poruchy variability srdeční frekvence, projevy …more
Abstract:
This bachelor document is aboud variability of heard frequency and derengement, especialy anxiety and depression, dependence on psychoactive substance, posttraumatic stress defect and hyperkinetik defect. Those defects are characterize and implant in context variability of heard freqvency, what is detailed explanation. There are defects, manifestation, method measuring, training and factors, what variability …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2015
Accessible from:: 1. 7. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Pavel Hurda, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BURDÍKOVÁ, Veronika. Variabilita srdeční frekvence a duševní nemoci. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.7.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 1. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta