Dominik UHER

Bakalářská práce

Variabilita srdeční frekvence a řízení sportovního tréninku (přehledová studie)

Heart rate variability and sport training managing (review study)
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je shrnout a kriticky posoudit současné poznatky o využití monitorování variability srdeční frekvence ve sportovní praxi. Na základě čtení primárních zdrojů jsme vytvořili přehled poznatků obsažený v těchto studiích. Primární zdroje jsme vyhledali ve vědeckých databázích. Do této práce bylo zařazeno celkem 38 studií. Výsledkem této práce je přehled poznatků a jejich kritické …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to summarize and critically evaulate current knowledge of the use of monitoring heart rate variability in the sport practice. Based on the reading of primary sources, We have created a review of the findings contained in these studies. We were searching for primary sources in scientific databases. The thesis included a total of 38 studies. The result of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UHER, Dominik. Variabilita srdeční frekvence a řízení sportovního tréninku (přehledová studie). Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta