Mgr. et Mgr. Eva Doležalová

Rigorózní práce

Analýza podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením v inkluzivním prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu

The analysis of support measures for pupils with physical disabilities in the inclusive environment of mainstream schools
Anotace:
Rigorózní práce a výzkumný projekt se zabývají zjišťováním a analýzou efektivity využívání podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením v inkluzivním prostředí základních škol. Teoretická část rigorózní práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola definuje termín inkluze a inkluzivní vzdělávání. Zde je nastíněna aktuální vzdělávací politika v České republice a také v zahraničí. Kapitola obsahuje …více
Abstract:
The Rigorous thesis and the research project follow up the identification and analysis of the effectiveness of the use of support measures for pupils with physical disabilities in the inclusive environment of primary schools. The theoretical part of the rigorous thesis is separated into three chapters. First chapter defines the term inclusion and inclusive education. Here is outlined the current educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta