Bc. Jakub Bubelíny

Bakalářská práce

Cryonics Patient as Homo Sacer: The Exercise of Biopower in Cryonics

Cryonics Patient as Homo Sacer: The Exercise of Biopower in Cryonics
Anotace:
Nedávné vědecké průlomy a zvyšující se rychlost technologického pokroku, vedly k navýšení zájmu o kryoniku, periferní medicínskou vědu, zaobírající se vitrifikací lidských těl za účelem oživit je v budoucnu použitím pokročilejší medicíny. Tato práce se tedy zabývá právě kryonikou, trendem, jehož popularita bude pravděpodobně dále narůstat. Jsou zde analyzovány různé zdroje, jak z interního, tak i externího …více
Abstract:
Recent technological breakthroughs and the accelerating pace of technological advancement has led to the increasing popularity of cryonics, a trend that will most likely continue. This work focuses on cryonics, a fringe medical science concerned with vitrifying human bodies in order to revive them in the future using more advanced medicine. It analyzes various sources from inside and outside the cryonics …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií