Theses 

Marketing Strategy of the SaaS Marketplace on the Czech Market – Monika Korychová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Monika Korychová

Diplomová práce

Marketing Strategy of the SaaS Marketplace on the Czech Market

Marketingová strategie tržiště SaaS aplikací na českém trhu

Anotace: Cílem této diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii pro nově vzniklou společnost – Czech Business Cloud – jejíž cílem je založit tržiště SaaS aplikací na českém trhu. Teoretická část práce přináší definice marketingového plánování, specifika B2B marketingu a specifika elektronických tržišť. Teoretická část dále charakterizuje hlavní koncepty cloud computingu a zkoumá potenciál českého trhu cloudových aplikací. Praktická část popisuje marketingový plán tržiště, který je sepsán na základě rešerše literatury, vlastního šetření sekundárních dat v dané oblasti a kvalitativního šetření s experty z dané oblasti.

Abstract: The objective of this diploma thesis is to propose a marketing strategy for a newly established company – the Czech Business Cloud – introducing the SaaS marketplace on the Czech market. The theoretical part of the thesis introduces the definitions of the marketing planning, the specifics of B2B marketing and specifics of marketing on e-marketplaces. Afterwards, the theoretical part reveals key concepts of cloud computing and the potential of the Czech cloud computing market. The practical part contains the marketing plan of the marketplace which is written based on the literature review, own research of secondary data and a qualitative survey with experts from the industry.

Klíčová slova: marketingová strategie, B2B marketing, elektronická tržiště, SaaS, Software as a Service, Software jako služba, Cloudové aplikace, Cloud computing, Czech Business Cloud, xITee k.s., marketingový plán

Keywords: Marketing strategy, Marketing plan, B2B marketing, e-marketplace, marketplace, SaaS, Software as a Service, Cloud computing, Czech Business Cloud, xITee k.s.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: Květa Olšanová
  • Oponent: Jozef Smižanský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71647

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:27, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz